MTÜ Ankur sai Euroopa Liidu struktuurifondidest Piirkondliku Konkurentsivõime tugevdamise

MTÜ Ankur sai Euroopa Liidu struktuurifondidest Piirkondliku Konkurentsivõime tugevdamise meetmest toetust projektile „Koguva küla sadama korrastamine ja taastamine turismi konkurentsivõime parandamiseks”. Projekti eesmärgiks on taastada ja korrastada Koguva küla sadam nii, et sadamasse saavad siseneda väikejahid ja teised meresõidukid. Samuti rajada sadamasse korralikud kaid ning teha kogu sadamakompleks turistidele atraktiivseks objektiks, mida soovitakse ja tahetakse kasutada.