Ava menüü

Sadamast

Koguva küla on iidne ja kuulus kaluriküla ning sadam on olnud külas juba ammusest ajast. Koguva külast on pärit kirjanik Juhan Smuul ning tänasel päeval on tema sünnitalus Muhu Muuseum, mida soovitame samuti kindlasti külastada. Koguva külas ja lähiümbruses on filmitud kultusfilmid “Siin me oleme” ning ” Mehed ei nuta”.Seega veel üks põhjus, miks meile külla tulla.
MTÜ Ankur on võtnud oma missiooniks taastada Koguva sadam ja tuua piirkonda juurde erinevaid turismiteenuseid ja muid sadama- ja veeturismiga seotud ettevõtmisi. MTÜ Ankur on ellu kutsutud kodanikualgatuse korras. Põhieesmärgid on:

  • Koguva sadama korrastamine ja pidev hooldamine, sadama tegevuste koordineerimine
  • piirkondliku turismivõime suurendamine konkurentsi eelise saavutamiseluute turismi teenuste pakkumiste võimaluste toomine kohalike ettevõtjateni
  • kodaniku algatusliku tegevuse koordineerimine turismi tegevuste teostamisel
  • rannakalurluse jätkamise soodustamine selleks loodud keskkonnas

Aastal 2009 sai MTÜ Ankur Euroopa Liidu struktuurifondidest Piirkondliku Konkurentsivõime tugevdamise meetmest toetust projektile „Koguva küla sadama korrastamine ja taastamine turismi konkurentsivõime parandamiseks”. Projekti eesmärgiks on taastada ja korrastada Koguva küla sadam nii, et sadamasse saavad siseneda väikejahid ja teised meresõidukid. Samuti rajati sadamasse korralikud kaid ning edasiseks eesmärgiks on teha kogu sadamakompleks turistidele atraktiivseks objektiks, mida soovitaks ja tahetaks külastada.  Alates 2010 on saadud toetust Pria-st meetme “Kalanduspiirkondane säästev areng” raames erinevate projektide elluviimiseks- 2010-jahekamber kala hoiustamiseks,2011-mõrrakuuri renoveerimine, kinnistu heakorratööd, laste mänguväljak, sõudepaadid, kohviku seadmed,2012- paadikuuri ehitus ja mõrrakuuri 2 korrus- toetussumma 89871.46 eur, projekti algus 2012 september ja lõpp 2013 juuni , 2014-konsoolkraana soetamine, kohviku seadmed.
MTÜ Ankur on ka MTÜ Hoia Eesti Merd liige. Samuti oleme MTÜ Saarte Kalandus liige. MTÜ Ankur liikmed on Endel Noor, Jüri Schmuul, Ragnar Põllu, Kairi Põllu, Paul Tüür ja Maie Schmuul.

 

EKF_Horis_lipp