Koguva Sadam

Koguva külas on sadam olnud juba ammusest ajast.

MTÜ Ankur on võtnud oma missiooniks taastada Koguva sadam ja tuua piirkonda juurde erinevaid turismiteenuseid ja muid sadama- ja veeturismiga seotud ettevõtmisi

MTÜ Ankrust

Missioon

Kvaliteetsete sadama teenuste pakkumine Muhu saart külastavatele ja seal elavatele inimestele

MTÜ Ankur on ellu kutsutud kodanikualgatuse korras. Põhieesmärgid on:

  • Koguva sadama korrastamine ja pidev hooldamine, sadama tegevuste koordineerimine
  • piirkondliku turismivõime suurendamine konkurentsi eelise saavutamisel
  • uute turismi teenuste pakkumiste võimaluste toomine kohalike ettevõtjateni
  • kodaniku algatusliku tegevuse koordineerimine turismi tegevuste teostamisel
  • rannakalurluse jätkamise soodustamine selleks loodud keskkonnas 

MTÜ Ankur sai Euroopa Liidu struktuurifondidest Piirkondliku Konkurentsivõime tugevdamise meetmest toetust projektile „Koguva küla sadama korrastamine ja taastamine turismi konkurentsivõime parandamiseks”. Projekti eesmärgiks on taastada ja korrastada Koguva küla sadam nii, et sadamasse saavad siseneda väikejahid ja teised meresõidukid. Samuti rajada sadamasse korralikud kaid ning teha kogu sadamakompleks turistidele atraktiivseks objektiks, mida soovitakse ja tahetakse kasutada.

MTÜ Ankur on ka MTÜ Hoia Eesti Merd liige (vaata lähemalt http://www.hem.ee).

Koostööpartnerid: 

MTÜ Ankur     Koguva küla, Muhu vald, Saare maakond     Tel: +372 51 33 446, +372 56 476 816     E-post: info at koguva dot ee

Overline - veeb, turundus ja disain